เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ บจก.

service@sks.co.th
เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ บจก.

Full Description


เอส เค เอส บิลดิ้ง เมนเทนแนนท์ บจก.
บริการรักษาความสะอาดอาคารที่อยู่ (ภาษาไทย)

1054/8 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

1054/8 New Phetchaburi Rd., Thanonphetchaburi, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2655-3579, 0-2252-6566-8

Fax

0-2655-3570, 0-2255-1050