ศิวกรการช่าง บจก.


ศิวกรการช่าง บจก.

Full Description


ศิวกรการช่าง บจก.
รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

149 จรัญสนิทวงศ์ 42 จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

149 Charansanitwong 42, Charansanitwong Rd., Bangyikhan, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2424-6291, 0-2424-0389, 0-2424-7030-1

Fax

0-2433-7946