สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง บจก.


สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง บจก.

Full Description


สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง บจก.
รับเหมาก่อสร้างอาคาร งานฐานรากเขื่อน ถนน ออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ระบบกำจัดน้ำและของเสียที่อยู่ (ภาษาไทย)

304 ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

304 Ratchawithi Rd., Bangyikhan, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2435-1789-94

Fax

0-2435-1791