ศิริวิบูลย์ชัย ก่อสร้าง (2545) บจก.

siriviboonchai2545@hotmail.com
ศิริวิบูลย์ชัย ก่อสร้าง (2545) บจก.

Full Description


ศิริวิบูลย์ชัย ก่อสร้าง (2545) บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารโรงงานที่อยู่ (ภาษาไทย)

18933 หมู่ 8 แพรกษา ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

18933 Moo 8, Phraekasa Rd., Thaiban, Mueang, Samutprakan

Zip code

10280

Tel.

0-2701-4841-2, 0-2701-4851

Fax

0-2701-9260, 0-2701-4934