ศิรินเทพ บจก.

sirinthep@sirinthepgroup.com
ศิรินเทพ บจก.

Full Description


ศิรินเทพ บจก.
ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/15 หมู่ 7 ราษฏร์พัฒนา สุขาภิบาล 3 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กทม.

Address (English)

100/15 Moo 7, Sukhaphibal 3 Rd., Saphansoong, Saphansung, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2917-1393-4, 0-2376-0502, 0-2931-5248

Fax

0-2917-2063