ศิรินคร เทรดดิ้ง บจก.


ศิรินคร เทรดดิ้ง บจก.

Full Description


ศิรินคร เทรดดิ้ง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

680 หมู่ 2 อยู่เย็น แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

680 Moo 2, Yuyen, Chorakhebua, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2509-1605-6

Fax

0-2509-1605-6