ศิริเจริญ โฮม เซอร์วิส บจก.

info@shs-pest.com, shomeservices@yahoo.com
ศิริเจริญ โฮม เซอร์วิส บจก.

Full Description


ศิริเจริญ โฮม เซอร์วิส บจก.
บริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ ยุง แมลงวัน แมลงบิน หนูที่อยู่ (ภาษาไทย)

41504 หมู่ 12 พุทธมณฑล สาย 3 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม.

Address (English)

41504 Moo 12, Phutthamonthon Sai 3 Rd., Salathammasop, Tawiwatthana, Bangkok

Zip code

10170

Tel.

0-2888-0730-2, 0-2888-1080, 0-2888-1121

Fax

0-2888-0342