ศิริชัย หจก.


ศิริชัย หจก.

Full Description


ศิริชัย หจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

2335 อ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

2335 On-Nut, Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2321-2606, 0-2321-4148

Fax

0-2322-2717