สิราลัย บจก.


สิราลัย บจก.

Full Description


สิราลัย บจก.
คอนโดมิเนียมที่อยู่ (ภาษาไทย)

48/7-8 รัชดาภิเษก 20 รัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

48/7-8 Ratchadaphisek 20, Ratchadaphisek Rd., Sarmsen Nok, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2167-3039-43

Fax

0-2167-3044