สี่พระยาก่อสร้าง บจก.

spy@spy.co.th
สี่พระยาก่อสร้าง บจก.

Full Description


สี่พระยาก่อสร้าง บจก.
รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

555/9 หมู่ 10 อาคารบุษยมาส ชั้น 9 ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

555/9 Moo 10, Butsayamat Bldg., 9th. Fl., Puchaosamingphrai Rd., Samrong-Tai, Phrapradaeng, Samutprakan

Zip code

10130

Tel.

0-2757-9555-6, 0-2757-9695-6

Fax

0-2757-9999