สินทรัพย์อนันต์ บจก.


สินทรัพย์อนันต์ บจก.

Full Description


สินทรัพย์อนันต์ บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

116/7 รางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

116/7 Rangnam Rd., Thanonphayathai, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2245-8860, 0-2642-5574

Fax

0-2642-5574