สินการช่าง บจก.

chatri@sinkarnchang.com
สินการช่าง บจก.

Full Description


สินการช่าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

138 หมู่ 3 เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

138 Moo 3, Thepharak Rd., Thepharak, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2394-0393, 0-2394-3628, 0-2384-1433

Fax

0-2394-5208