ซิงกูลลาร์ คอมมิวนิเคชั่น บจก.

namchai2.sc@hotmail.com
ซิงกูลลาร์ คอมมิวนิเคชั่น บจก.

Full Description


ซิงกูลลาร์ คอมมิวนิเคชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างสาธารณูปโภคและอาคารให้แก่หน่วยงานรัฐ การประปา การไฟฟ้า และกรมชลประทานที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/9 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 20 แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

Address (English)

99/9 Moo 2, 20th Fl., Central Plaza Chaeng Watthana Office Tower, Chaeng Watthana Rd., Bang-Talard, Pakkret, Nonthaburi

Zip code

11120

Tel.

0-2193-8555-7

Fax

0-2193-8558

...