ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ บจก.

bkk@simsproperty.co.th
ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ บจก.

Full Description


ซิมส์ พร็อพเพอร์ตี้ คอนซัลแทนท์ บจก.
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ประเมินเครื่องจักรกล สิทธิการเช่าที่อยู่ (ภาษาไทย)

100/95 อาคารว่องวานิชคอมเพล็กซ์ บี พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

100/95 Vongvanich Complex B, Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10310

Tel.

0-2645-0800-5

Fax

0-2654-0200