ศิลป์การช่าง (1989) บจก.


ศิลป์การช่าง (1989) บจก.

Full Description


ศิลป์การช่าง (1989) บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

275/2 สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.

Address (English)

275/2 Sathupradit Rd., Chongnonsi, Yannawa, Bangkok

Zip code

10120

Tel.

0-2211-7879, 0-2211-8030

Fax

0-2211-8428