ศิลารัตน์ก่อสร้าง (1981) บจก.


ศิลารัตน์ก่อสร้าง (1981) บจก.

Full Description


ศิลารัตน์ก่อสร้าง (1981) บจก.
รับเหมางานก่อสร้างทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

325/1 หมู่ 6 พหลโยธิน แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

325/1 Moo 6, Phahonyothin Rd., Saimai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2523-7552, 0-2531-2718

Fax

0-2531-2718