ศิลาพระโขนง (1992) บจก.

info@sila1992.com, silar_tractor@hotmail.com
ศิลาพระโขนง (1992) บจก.

Full Description


ศิลาพระโขนง (1992) บจก.
รับเหมาถมดินทราย ลูกรังบดอัด รับทุบพื้นและตึกที่อยู่ (ภาษาไทย)

135/31 หมู่ 7 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม.

Address (English)

135/31 Moo 7, Tharaeng, Bangkhen, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2551-1709, 0-2973-1456, 0-2552-4797

Fax

0-2552-4429