สยามกรกิจ บจก.

siamkorakij@yahoo.com
สยามกรกิจ บจก.

Full Description


สยามกรกิจ บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

40 อาคารสยามกรกิจ ชั้น 8 ลาดพร้าว 140 ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

40 Latphrao 140, Latphrao Rd., Khlongchan, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2734-3377

Fax

0-2734-3376