สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก.

sfc@fastenman.com
สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก.

Full Description


สยาม ฟาสเทนเนอร์ บจก.

จำหน่าย นำเข้าและส่งออกสกรู, นอต, สลักภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องมือช่าง

E-BOOK 2017_Page_9ที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/9 หมู่ 7 กิ่งแก้ว 64 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

35/9 Moo 7, Kingkaeo 64, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2769-1555

Fax

0-2738-3744, 0-2769-1588