สยาม วู้ด เท็ค บจก.


สยาม วู้ด เท็ค บจก.

Full Description


สยาม วู้ด เท็ค บจก.
ผลิต จำหน่าย และส่งออกประตูไม้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

29/8 หมู่ 3 เพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม.

Address (English)

29/8 Moo 3, Phetchakasem Rd., Bangwa, Phasicharoen, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2467-2967, 0-2458-1948

Fax

0-2457-3497