สยามวายเมช บจก.

siamwiremesh@hotmail.com
สยามวายเมช บจก.

Full Description


สยามวายเมช บจก.

ผลิตและจำหน่ายตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปสำหรับเสริมคอนกรีต ลวดผูกเหล็ก

สยามวายเมชที่อยู่ (ภาษาไทย)

64 บางบอน 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กทม.

Address (English)

64 Bangbon 3 Rd., Laksong, Bangkhae, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2806-4401-3, 0-2445-5270

Fax

0-2806-4404