สยามสตีลเกรตติ้งส์ บจก.

katechai@ssggrating.com
สยามสตีลเกรตติ้งส์ บจก.

Full Description


สยามสตีลเกรตติ้งส์ บจก.
ผลิตและจำหน่ายเกรตติงส์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

65/196 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสเนส เซ็นเตอร์ พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

65/196 Chamnan Phenjati Business Center Bldg., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2246-9966, 0-2246-9977, 0-2246-9988, 0-2705-8755

Fax

0-2247-9944