สยามภูมิภักดี บจก.


สยามภูมิภักดี บจก.

Full Description


สยามภูมิภักดี บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

41397 อาคารศาลาแดง ชั้น 4 สีลม เขตบางรัก กทม.

Address (English)

41397 Saladaeng Bldg., 4th Fl., Silom Rd., Bangrak, Bangkok

Zip code

10500

Tel.

0-2234-3139, 0-2234-4405

Fax

0-2237-2210