สยามปิโตรเคม เซอร์วิสส์ บจก.

siampetrochem@yahoo.com
สยามปิโตรเคม เซอร์วิสส์ บจก.

Full Description


สยามปิโตรเคม เซอร์วิสส์ บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ติดตั้งปั๊มน้ำ ท่อน้ำ ตู้ควบคุม ระบบเกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่อยู่ (ภาษาไทย)

6 รามคำแหง 18 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

6 Ramkhamhaeng 18, Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2716-2094

Fax

0-2716-2095