สยาม พี.ที. อินเตอร์เทรด แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

kongpming@yahoo.com
สยาม พี.ที. อินเตอร์เทรด แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


สยาม พี.ที. อินเตอร์เทรด แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับรื้อถอน ทุบตึก และอาคารสูง รับตกแต่งพื้นที่คืนอาคารทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

50/11 หมู่ 3 สายไหม 56 สายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กทม.

Address (English)

50/11 Moo 3, Saimai 56, Saimai Rd., Saimai, Saimai, Bangkok

Zip code

10220

Tel.

0-2909-8654, 0-2990-5663, 0-2990-5703

Fax

0-2536-1012