สยาม เมททอล โปรดักส์ บจก.

info@siam-metal.com
สยาม เมททอล โปรดักส์ บจก.

Full Description


สยาม เมททอล โปรดักส์ บจก.
ผลิต จำหน่ายและรับทำชิ้นงานโลหะ เหล็กเส้น ท่อและเหล็กรูปพรรณที่อยู่ (ภาษาไทย)

35/13-14 หมู่ 7 กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

35/13-14 Moo 7, Kingkaeo Rd., Rachathewa, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2769-1555, 0-2769-1567

Fax

0-2769-1566, 0-2769-1544