สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก.

industrial_sales@siamind.co.th, sicorp2002@yahoo.com, sicorpmc@mweb.co.th
สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก.

Full Description


สยาม อินดัสเทรียล คอร์ปอเรชั่น บจก.
ก่อสร้าง-ออกแบบและรับเหมาทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

42125 หมู่ 6 บางนา-ตราด กม.15 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

Address (English)

42125 Moo 6, Bangna-Trad Rd., Km.15, Bangchalong, Bangphli, Samutprakan

Zip code

10540

Tel.

0-2750-8651-6, 0-2312-5300

Fax

0-2312-5301-2, 0-2312-5410, 0-2312-5279