นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง บมจ.

sclf@ji-net.com
นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง บมจ.

Full Description


นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง บมจ.
ให้บริการสินเชื่อด้านเช่าซื้อที่อยู่ (ภาษาไทย)

1091/179-181 เพชรบุรี 35 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

1091/179-181 Phetchaburi 35, New Phetchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2651-6442, 0-2254-8743

Fax

0-2253-5371

...