สยามซิตี้คอร์โปเรชั่น บจก.


สยามซิตี้คอร์โปเรชั่น บจก.

Full Description


สยามซิตี้คอร์โปเรชั่น บจก.
รับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

99/22-23 หมู่ 9 วัดลาดพร้าว ลาดพร้าว แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

Address (English)

99/22-23 Moo 9, Watlatphrao, Latphrao Rd., Latphrao, Latphrao, Bangkok

Zip code

10230

Tel.

0-2931-6401-5

Fax

0-2931-6413