ธนาคารนครหลวงไทย บมจ.

scibweb@scib.co.th
ธนาคารนครหลวงไทย บมจ.

Full Description


ธนาคารนครหลวงไทย บมจ.
บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

1101 เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม.

Address (English)

1101 New Phetchaburi Rd., Makkasan, Ratchathewi, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2208-5000, 0-2208-5496

Fax

0-2651-7831