กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน บจก.

sca@sca.co.th, vn@sca.co.th
กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน บจก.

Full Description


กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน บจก.
ประเมินมูลค่าในส่วนของทรัพย์สินที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรม เครื่องจักร ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

731 อาคารพีเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 4 อโศก-ดินแดง เขตดินแดง กทม.

Address (English)

731 PM Tower, 4th Fl., Asoke-Dindaeng Rd., Dindaeng, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2247-4715-6, 0-2248-0116-7

Fax

0-2247-6325, 0-2248-0120-1