สยามบิลด์เซอร์วิส บจก.


สยามบิลด์เซอร์วิส บจก.

Full Description


สยามบิลด์เซอร์วิส บจก.
รับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ บ้าน โรงงาน ห้องเย็น อาคารพาณิชย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

923/88 เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Address (English)

923/88 Ekkachai Rd., Mahachai, Mueang, Samutsakhon

Zip code

74000

Tel.

0-3441-3070-2, 0-3441-4222

Fax

0-3441-3070-2