สยามบลูมาร์ค บจก.

sales@target-lock.com
สยามบลูมาร์ค บจก.

Full Description


สยามบลูมาร์ค บจก.

  • ผลิต ส่งออกผลิตภัณฑ์ Cyber Lock กุญแจเฟอร์นิเจอร์ไม้ เหล็ก ตู้ไฟ
  • ผลิต ส่งออกผลิตภัณฑ์กุญแจเฟอร์นิเจอร์ไม้ กุญแจกลุ่มอะลูมิเนียม

สยามบลูมาร์คที่อยู่ (ภาษาไทย)

1/45 หมู่ 2 นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร พระราม 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.มหาสารคาม

Address (English)

1/45 Moo 2, Samutsakhon Industrial Estate, Rama II Rd., Thasrai, Mueang, Mahasarakham

Zip code

74000

Tel.

0-3449-0698

Fax

0-3449-0699