สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส บจก.

sasco@siamappraisal.com
สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส บจก.

Full Description


สยามแอพเพรซัล แอนด์ เซอร์วิส บจก.
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาทรัพย์สิน สังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

65/159 อาคารชำนาญเพ็ญชาติ บิสสิเนส เซ็นเตอร์ ชั้น 19 พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม.

Address (English)

65/159 Chamnan Phenjati Business Center Bldg., 19th Fl., Rama IX Rd., Huaikhwang, Huaikhwang, Bangkok

Zip code

10320

Tel.

0-2643-9889

Fax

0-2643-1996-7