เชอร์วู้ด เคมิคอล บมจ.

mail@sherwood.co.th, missara@sherwood.co.th
เชอร์วู้ด เคมิคอล บมจ.

Full Description


เชอร์วู้ด เคมิคอล บมจ.
ผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกัน-กำจัดปลวกในดิน รักษาเนื้อไม้ สีย้อมไม้ น้ำยาทำความสะอาด แชมพูอาบน้ำสุนัข และเคมีในสาธารณสุขที่อยู่ (ภาษาไทย)

1061-1069 ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม.

Address (English)

1061-1069 Sinakharin Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok

Zip code

10250

Tel.

0-2320-2288 # 220

Fax

0-2320-2670

...