เซเว่น บริดจ บจก.


เซเว่น บริดจ บจก.

Full Description


เซเว่น บริดจ บจก.
ออกแบบ ตกแต่งภายใน งานอาคารสถาปัตยกรรม งานระบบวิศวกรรมที่อยู่ (ภาษาไทย)

1000/105 อาคารลิเบอร์ตี้พลาซ่า ชั้น 2 ห้อง เอ.23 สุขุมวิท 55 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

1000/105 Liberly Plaza Bldg., 2nd Fl., Room A 23, Sukhumvit 55, Sukhumvit Rd., Khlongtan-Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2391-8232-3

Fax

0-2391-8234

...