เซอร์แมท บจก.

info@sermat.co.th
เซอร์แมท บจก.

Full Description


เซอร์แมท บจก.
ติดตั้งระบบประต-หน้าต่าง เปิดเดี่ยว-เปิดคู่ สวิงเดี่ยว สวิงคู่ บานเลื่อนที่อยู่ (ภาษาไทย)

5/5-6 สายลม พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.

Address (English)

5/5-6 Sailom, Phahonyothin Rd., Samsen-Nai, Phayathai, Bangkok

Zip code

10400

Tel.

0-2616-8827-8

Fax

0-2616-8829