เสริม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น หจก.


เสริม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น หจก.

Full Description


เสริม เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น หจก.
บริการออกแบบรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

214 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

Address (English)

214 Moo.1, Pakhlongangplakot, Phrasamutchedi, Samutprakan

Zip code

10290

Tel.

0-2815-4372

Fax

0-2818-9451