ซีนีแม็ก คลินนิ่ง อินเตอร์กรุ๊ป หจก.


ซีนีแม็ก คลินนิ่ง อินเตอร์กรุ๊ป หจก.

Full Description


ซีนีแม็ก คลินนิ่ง อินเตอร์กรุ๊ป หจก.
จัดหาพนักงานทำความสะอาดและจัดส่งแม่บ้านที่อยู่ (ภาษาไทย)

126 รามคำแหง 52 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

126 Ramkhamhaeng 52, Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2377-3789, 0-2732-2082

Fax

0-2732-2081

...