ซีลิค กรุ๊ป บจก.


ซีลิค กรุ๊ป บจก.

Full Description


ซีลิค กรุ๊ป บจก.
จำหน่ายและผลิตสารที่ใช้ทำความสะอาดเครื่องมือที่อยู่ (ภาษาไทย)

38744 หมู่ 11 อาคารซิลลิก กรุ๊ป เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

Address (English)

38744 Moo 11, Phetchakasem Rd., Nongkhangphlu, Nongkhaem, Bangkok

Zip code

10160

Tel.

0-2421-2059, 0-2444-3233-9

Fax

0-2444-3240

...