ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส เอเซีย บจก.


ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส เอเซีย บจก.

Full Description


ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส เอเซีย บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

468/4-5 ปรีดีพนมยงค์ 42 สุขุมวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม.

Address (English)

468/4-5 Pridi Banomyong 42, Sukhumvit 71 Rd., Khlongtan Nua, Watthana, Bangkok

Zip code

10110

Tel.

0-2713-3400

...