ซีเคียวรีพลัส บจก.

info@securiplus.co.th
ซีเคียวรีพลัส บจก.

Full Description


ซีเคียวรีพลัส บจก.
ให้บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพที่อยู่ (ภาษาไทย)

52/63 รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.

Address (English)

52/63 Ramkhamhaeng Rd., Huamark, Bangkapi, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2375-1771, 0-2377-6700, 0-2377-6760

Fax

0-2375-1771, 0-2377-6700, 0-2377-6760

...