ซีเคียวริคอร์ (ประเทศไทย) บจก.

securicor@securicor-thai.com
ซีเคียวริคอร์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ซีเคียวริคอร์ (ประเทศไทย) บจก.
บริการรักษาความปลอดภัยที่อยู่ (ภาษาไทย)

96 หมู่ 3 วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.

Address (English)

96 Moo 3, Viphavadi-Rangsit Rd., Talatbangkhen, Laksi, Bangkok

Zip code

10210

Tel.

0-2973-6010-30, 0-2552-2925

Fax

0-2552-3993, 0-2973-6004

...