เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

secco@secco.co.th
เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.

Full Description


เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น บจก.
รับเหมางานก่อสร้างที่อยู่ (ภาษาไทย)

1431-1431/1 หมู่ 2 สุขุมวิท 107 สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

1431-1431/1 Moo 2, Sukhumvit 107, Sukhumvit Rd., Samrong Nua, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2749-9311-22

Fax

0-2749-9324

...