แสงไทย บจก.


แสงไทย บจก.

Full Description


แสงไทย บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

228/16 สิรินธร แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กทม.

Address (English)

228/16 Sirinthon Rd., Bangphlat, Bangphlat, Bangkok

Zip code

10700

Tel.

0-2881-0378-82

Fax

0-2881-0383-4