สกรีนเดค ไทย บจก.


สกรีนเดค ไทย บจก.

Full Description


สกรีนเดค ไทย บจก.
จำหน่ายมุ้งลวดระบบม้วนเก็บได้ที่อยู่ (ภาษาไทย)

21/573 สุวรรณประสิทธิ์ สุขาภิบาล 1 เขตบึงกุ่ม กทม.

Address (English)

21/573 Suwanprasit, Sukhaphibal 1 Rd., Buengkum, Bangkok

Zip code

10240

Tel.

0-2945-2814, 0-2945-1459, 0-2943-2320

Fax

0-2943-2315