ไซเอ็นท์ทิฟิก เพรส เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.

bangkok@spm.com
ไซเอ็นท์ทิฟิก เพรส เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.

Full Description


ไซเอ็นท์ทิฟิก เพรส เมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) บจก.
บริการงานอัดน้ำยากันแมลง วัชพืช กำจัดแมลง แมลงสาบ หนู ปลวกที่อยู่ (ภาษาไทย)

4 อมรพันธ์ 4 (วิภาวดี 42) วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

4 Amornphan 2 (Viphavadi 42), Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2941-3990

Fax

0-2941-3901

...