สำนักงานสถาปนิก สเกล บจก.


สำนักงานสถาปนิก สเกล บจก.

Full Description


สำนักงานสถาปนิก สเกล บจก.
ที่ปรึกษาด้านงานออกแบบสถาปัตย์ที่อยู่ (ภาษาไทย)

187/19 ประชาธิปัตย์ 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Address (English)

187/19 Prachathipat 3, Hatyai, Songkhla

Zip code

90110

Tel.

0-7423-6193

Fax

0-7423-3748