เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บมจ.

info@scasset.com
เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บมจ.

Full Description


เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น บมจ.
ให้เช่าอาคารสำนักงาน อาคารห้องชุดที่อยู่ (ภาษาไทย)

1010 อาคารชินวัตร 3 วิภาวดี-รังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

Address (English)

1010 Shinawatra Tower 3, Viphavadi-Rangsit Rd., Latyao, Chatuchak, Bangkok

Zip code

10900

Tel.

0-2949-2333

Fax

0-2949-2209