แสวงและบุตร ก่อสร้าง บจก.


แสวงและบุตร ก่อสร้าง บจก.

Full Description


แสวงและบุตร ก่อสร้าง บจก.
ผู้รับเหมางานทั่วไปที่อยู่ (ภาษาไทย)

799 หมู่ 4 นารายณ์ 2 เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Address (English)

799 Moo 4, Narai 2, Thepharak Rd., Thepharak, Mueang, Samutprakan

Zip code

10270

Tel.

0-2758-1925-6

Fax

0-2394-0899